(( بازديد از دهکده طبيعت))
طبق دستور ستاد مبارزه با کرونای استان قزوین، دهکده طبیعت از شنبه مورخه 99/9/1 به مدت دو هفته تعطیل می باشد.