دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

محمد فاطمی

لانه‌سازی و تخم‌گذاری بی‌سابقه لک‌لک‌های مهاجر برای نخستین بار در استان و در دهکده طبیعت شهرداری قزوین

لانه‌سازی و تخم‌گذاری بی‌سابقه لک‌لک‌های مهاجر برای نخستین بار در استان و در دهکده طبیعت شهرداری قزوین

لانه‌سازی و تخم‌گذاری بی‌سابقه لک‌لک‌های مهاجر برای نخستین بار در استان و در دهکده طبیعت شهرداری قزوین


به گزارش روابط عمومی شرکت دهکده طبیعت؛ اصغر حبیبی، مدیرعامل این شرکت از لانه‌سازی و تخم گذاری یک جفت لک لک مهاجر در مجموعه هفت هکتاری دهکده طبیعت شهرداری قزوین خبر داد.
 او افزود: علت حضور لک‌لک‌های مهاجر ایجاد شرایط محیطی امن و وجود غذای کافی در اطراف آن است که با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان از این گونه ارزشمند، حفاظت می‌شود.

تصاویر مرتبط