باغ پرندگان

پرندگان به 3 دسته مجزا تقسیم می شوند :

1.پرندگان آبزی : فلامینگو، پلیکان، باکلان، آنقوت، تنجه و ...

2.پرندگان کنار آبزی : لک لک، انواع اردک های وحشی،

قوی سفید و مشکی، ماندارین، کاکایی ( مرغ دریایی ) و ...

3.پرندگان خشک زی : طاووس، قرقاول، طوطی سانان،

کلاغ گردن بور، کبک، باقرقره، دلیجه،شترمرغ، مرغ های امپراتور و ...

 
مزرعه

حیوانات اهلی : شتر دو کوهان و تک کوهان، شتر سفید، لامای امریکای جنوبی

گاو جرسی، گاو مونته بلیارد

اسب خزری، اسب عرب ایرانی، اسب زینتی پونی، اسب ترکمن

گوسفند شال، گوسفند رومانوف

بز سانن، بز نجدی

نوشخوار کنندگان کوهی :

گوزن قرمز ایرانی، گوزن زرد ایرانی،پازن ( کل ) و بزکوهی

قوچ و میش وحشی

نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

1.پرندگان شکاری:

عقاب طلایی

عقاب استپی

عقاب مارخوار

سارگپه

جغد شاخ دار و جغد شاه بوف

کورکور

2.لاشخورها ( کرکس ها ) :

کرکس معمولی

کرکس دال

کرکس مصری

 

شیر آفریقایی

ببر سیبری

پلنگ ایرانی

خرس قهوه ای

گربه جنگلی

گرگ خاکستری ایرانی

روباه

خانواده میمون های زئوس

 

ماهی های کوی،سیچ لاید

کروکودیل رود نیل

ایگوانا

مار پیتون

مار آناکوندا