باغ پرندگان
  
تعدادنوع
9قو
6شترمرغ
5پليکان
19 اردک سانان وحشي
8غاز وحشي
30اردک و غاز اهلي
8مرغ ماهي خوارو  حواصيل
19فلامينگو
4
طاووسک
2لک لک
4اردک آنقوت
1
مرغ طوفان
2اردک تنجه
14جغد
1
مرغ طوفان
3آبچيلک
30اردک و غاز اهلي
زيادپرندگان زينتي خشکي (طاووس،قرقاول،کبک،مرغ و خروس،بلدرجين و ...)

 

 

قره غاز يا باکلان تحويلي از محيط زيست استان البرز که با ساچمه مصدوم شده بود، در حال حاضر در وضعيت بسيار خوبي است. روزها در خارج قفس در حوضچه هاي روباز ، بچه قورباغه صيد مي نمايد و شبها به داخل قفس مي رود .