(( بازديد از دهکده طبيعت))
به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.