سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

بازدید شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی

شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی، بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حبیبی معاون سیاسی امنیتیاستاندار، درافشانی سرپرست شهرداری قزوین، خزائلي مديركل ميراث فرهنگي استان و مدیران شهری از دهکده طبیعت بوستان ملی باراجین بازدید کردند.

تصاویر مرتبط